Merkel łaje imigrantów

- Budowanie w Niemczech wielokulturowego społeczeństwa zupełnie się nie sprawdziło - ogłosiła niemiecka kanclerz. A niemieckie MSW już zbiera informacje o obcych, którzy nie chcą się integrować.
"To drastyczna wypowiedź" - pisze "Der Spiegel" o sobotnim przemówieniu Merkel na zjeździe chadeckiej młodzieżówki w Poczdamie. Rzeczywiście, kanclerz przedstawiła jedną z najbardziej radykalnych diagnoz w trwającej w Niemczech od ponad miesiąca debacie na temat imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. I zapowiedź ostrego zwrotu w polityce wobec cudzoziemców.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,8525307,Merkel_laje_imigrantow.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.10.2010