Order Orła Białego dla naczelnego "Gazety Wyborczej"

Biskup Alojzy Orszulik, Jan Krzysztof Bielecki, Aleksander Hall i Adam Michnik mają otrzymać od prezydenta Bronisława Komorowskiego najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie
Prezydent ma je wręczyć 10 listopada w przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Adam Michnik to redaktor naczelny "Gazety Wyborczej", jeden z jej założycieli. Przed 1989 r. działał w opozycji, w 1968 r. za udział w wydarzeniach marcowych został relegowany z uczelni, w II połowie lat 70 był w Komitecie Obrony Robotników. Od lat 70 był redaktorem lub współpracownikiem niezależnych pism wychodzących w drugim obiegu. W 1980 r. został doradcą mazowieckiej "Solidarności", po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany, do 1984 r. bez wyroku przebywał w areszcie, w 1985 r. skazany na 3 lata więzienia za próbę organizacji strajku w Stoczni Gdańskiej, zwolniono go po amnestii w 1986 r. W 1988 został doradcą nieformalnego Komitetu Koordynacyjnego Lecha Wałęsy, a następnie członkiem Komitetu Obywatelskiego. Uczestniczył aktywnie w przygotowaniach, a potem obradach Okrągłego Stołu. Jest laureatem licznych polskich i zagranicznych wyróżnień, m.in. Francuskiej Legii Honorowej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8616430,Order_Orla_Bialego_dla_na...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2010