Tablica poświęcona pamięci pomordowanych Żydów

Zginęło tam prawie dwa tysiące osób pochodzenia żydowskiego. Ocalała zaledwie setka. W piątek w miejscu dawnego obozu koncentracyjnego w Policach stanął obelisk upamiętniający pamięć zamordowanych tam Żydów.

Filia obozu koncentracyjnego Stutthof w Policach powstała w październiku 1944 r. Cztery baraki, dwa drewniane i dwa murowane, stanęły przy obecnym parku leśnym Mścięcino. W czasie wojny w tym lesie stała szubienica, są też prawdopodobnie masowe mogiły więźniów, również żydowskiego pochodzenia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,8654212,Tablica_p...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.11.2010