Zmarła Maria Stolzman

W 1989 r. jako kandydatka Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" została posłem z okręgu obejmującego część ówczesnego województwa kieleckiego. Posłanką była jeszcze w latach 1993-97 (z listy UD) i 1999-2001 (z UW). Jako parlamentarzystka jeździła na wieś i tłumaczyła rolnikom sens zachodzących przemian. Była wiceszefową komisji rolnictwa, współautorką wielu ustaw, doradcą w sprawach rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej oraz wicepremiera Leszka Balcerowicza.
Zapamiętamy Ją jednak nie jako polityka, ale przede wszystkim pomagającą innym. Od 1988 r. szefowała kościelnej Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę, która z pieniędzy pozyskanych w USA i innych krajach pomogła zbudować tysiące kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wiele z nich powstało na Kielecczyźnie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,8727518,Zmarla_Maria_Stolzman.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.11.2010