Spektakl na rocznicę

Na drodze stało Rościęcino
Spektakl na rocznicę
KOŁOBRZEG. Muzeum Oręża Polskiego, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Uśmiech” oraz Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej przygotowują spektakl historyczny, który upamiętni 66. rocznicę zajęcia przez żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego Rościęcina. To właśnie m.in. w tej miejscowości utworzono w marcu 1945 r. ośrodek zgrupowania polskich żołnierzy, walczących o zdobycie Kołobrzegu.
- Trwająca dwa tygodnie bitwa o Kołobrzeg na trwałe wpisana jest w polski wysiłek zbrojny okresu II wojny światowej. Choć echa wydarzeń z marca 1945 r. słyszalne są po dziś dzień, mało kto pamięta, iż zanim żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego stanęli na przedpolach Festung Kolberg, w ich rękach znalazł się szereg okolicznych miejscowości. Posłużyły one jako ośrodki zgrupowania oraz siedziby sztabów jednostek przełamujących kolejne pierścienie niemieckiej obrony. Wśród zajętych przez podkomendnych generała Popławskiego wsi było również, zamieszkałe przez zaledwie dwieście osób, Rościęcino. Choć wydawać by się mogło, że miejsce to nie odegrało istotnej roli podczas oblężenia Kołobrzegu, to właśnie wysadzenie w powietrze miejscowego ujęcia wody stanowiło jeden z sygnałów do rozpoczęcia walk o port, a po ich zakończeniu, tutaj ulokowano obóz przejściowy dla niemieckich jeńców – wyjaśnia dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Paweł Pawłowski przypominając, że w miejscowości stacjonowało dowództwo 2. Brygady Artylerii Haubic.
5 marca o g. 12 w Rościęcinie zobaczyć będzie można rekonstrukcję jednego z epizodów wojennych, podczas których naprzeciwko siebie stanęli żołnierze polscy i niemieccy. Tam też odbędzie się apel poległych oraz piknik historyczny. Imprezę patronatem objął starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz wójt gminy Kołobrzeg Tadeusz Kowalski. 
(pw)

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.02.2011