Polscy Niemcy: Jarosław Kaczyński nas szkaluje

Gaida napisał w imieniu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce list otwarty: "Oficjalna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, przywódcy jednej z największych partii politycznych w Polsce, jawnie szkaluje setki tysięcy polskich obywateli niemieckiej narodowości i pochodzenia. Takie sformułowanie sugeruje, jakoby Niemcy byli gorszymi obywatelami RP, a niemieckość dyskwalifikowała do bycia dobrym współobywatelem".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,9383324,Polscy_Niemcy__Jaroslaw_K...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.04.2011