Badania archeologiczne w farze gubińskiej. Sezon 2011

W trakcie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi, związanymi z realizowanym projektem „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben” oraz planowanym obniżeniem poziomu posadzki w kruchcie (przedsionek znajdujący się w wieży) fary, odkryto relikty dwu wcześniejszych budowli sakralnych istniejących w tym miejscu. Są to pozostałości partii wejściowych kościoła wczesnogotyckiego (XIV w) i późnoromańskiego (pierwsza połowa XIII w). Prace będą kontynuowane.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.fara.gubin-guben.eu/aktualnoci/86-badania-archeol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.04.2011