„Kozaki - Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjach przymusowych”

„Kozaki - Pyrzany. Polacy, Niemcy i Ukraińcy – polifonia pamięci o migracjach przymusowych”
W dniach 25-29 maja 2011 odbędą się pierwsze warsztaty uczestników projektu w Domu Spotkań (Centrum edukacyjno-konferencyjnym) Schloß Trebnitz.

Deutscher Text - siehe unten.

W ramach projektu, w którym uczestniczą niemieccy, polscy, czescy i ukraińscy studenci i historycy zostaną zbadane i udokumentowane różne formy pamięci na temat migracji przymusowych, jakie dotknęły Europę Środkową w latach 1939 – 1959. Inicjatorem tego dofinansowanego przez Unię Europejska projektu jest Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, a nad realizacją jego celów naukowych czuwają pracownicy Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odra i Uniwersytetu Karola w Pradze.
Projekt koncentruje się na dwóch konkretnych miejscach pamięci, które są ze sobą powiązane przez indywidualne losy mieszkańców. W 1945 roku niemieccy mieszkańcy miejscowości Pyrehne (dziś Pyrzany, powiat gorzowski) zostali wysiedleni na zachód od Odry. Ich miejsce zajęli polscy wysiedleńcy ze wsi Kozaki (powiat złoczowski, na wschód od Lwowa). Domy opuszczone przez Polaków na Kozakach zajęli Ukraińcy przymusowo przesiedleni z okolic Przemyśla oraz ze wschodniej Ukrainy. Trzy narodowości połączyły dwie miejscowości i jeden los. Uczestnicy projektu będą prowadzić wywiady z żyjącymi jeszcze świadkami, a także poszukiwać świadectw, zdjęć i dokumentów historycznych w archiwach polskich, ukraińskich i niemieckich. Oprócz tego na seminarium otwierające projekt w maju 2011 zostaną zaproszeni niemieccy mieszkańcy wysiedleni z Pyrzan. Czescy partnerzy zapewnią dokumentację projektu na europejskim portalu internetowym „Pamięć narodów” (www.memoryofnation.eu). W programie przewidziano wycieczki do Pyrzan, Zielonej Góry, a latem tygodniowy wyjazd na Ukrainę.
Praca w ramach projektu ma pokazać młodym Europejczykom mają swoistą polifonię pamięci i wskazać na różnice między pamięcią narodową, regionalną i indywidualną, a także wskazać możliwą odpowiedź na pytanie, jak odwoływać się do wspólnych wartości i wyciągać wnioski z tak rożnych i trudnych doświadczeń.

Partnerzy projektu:
Europejski Uniwersytet Viadrina, Frankfurt (Odra), dr Beata Halicka
Uniwersytet Karola, Praga, Lenka Koprivova
Stowarzyszenie Regionalistów Środkowe Nadodrze, Bogusław i Zdzisław Mykietów
Archiwum Diecezjalne Zielona Góra, dr Robert Kufel
Agencja Rozwoju Regionalnego Zoloczin / Ukraina, Igor Ivaniura
Agencja Perspektive Europa, Christopher Lucht

kontakt: Darius Müller - Tel. +49 33477 519-0
buero@schloss-trebnitz.de www.schloss-trebnitz.de

Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad von erzwungenen Migrationen
Ein Projekt der Bildungs – und Begegnungsstätte Schloss Trebnitz
Erstes Treffen 25.- 29. Mai 2011
Programm:
Mittwoch 25.5.
14:00 Anreise - Zimmerübergabe / Kaffe und Kuchen
15:00 Kennenlernen / Erwartungsabfrage / Programm-Vorstellung
16:00 Projekteinführung – Europäische Dimension der Erinnerung (Christopher Lucht)
17:15 Einführung in die Problematik der erzwungenen Migration (Dr. Beata Halicka)
19:00 Abendessen

Donnerstag 26.5.
9:00 Methodische Einführungen: Oral History (Lenka Koprivova)
11:00 Methodische Einführung - Individuelle und kollektive Erinnerung (Lenka Koprivova)
12:30 Mittagessen
14:30 Workshops in Gruppen: Vorbereitung auf die Gespräche / Erstellung von Fragenraster
18:30 Abendessen
19.30 Filmvorführung „Sami swoi“

Freitag 27.5.
9:00 Fahrt nach Zielona Góra
11:00 Stadtführung / Stadtmuseum
13:00 Mittagessen Mensa der Uni
15:00 Besuch des Diözesen Archivs
17:00 Freie Stadtbesichtigung
18:30 Rückfahrt
20:00 Abendessen Schloss Trebnitz

Samstag 28.5.
9:00 Auswertung der Grünberg-Fahrt / Diskussion
10:00 Vorbereitung der Fahrt nach Pyrzany
Einführung in die Geschichte des Dorfes Pyhrene/Pyrzany (B. Mykietów / B. Halicka)
Vorstellung der eingeladenen Gäste – der eh. Bewohner von Pyhrene
12:30 Mittagessen
14.30 Workshops in Gruppen: I. Interviews mit den Pyhrenern
II. Arbeit mit Archivmaterialien und Dorfplänen
III. Konzept für Homepage und Ausstellung
IV. Konzept für didaktische Arbeit mit Jugendlichen
17.30 Kaffe und Kuchen
18.00 Evaluation / Absprachen für die 2. Phase (Polen/Ukraine)
19.00 Abendessen: Grillen und Lagerfeuer

Sonntag 29.5.
9:00 Fahrt nach Pyrzany
10:00 Führung durch das Dorf, Gespräche mit dem Regionalhistoriker Zbigniew Czarnuch und deutschen Vertriebenen aus Pyhrene
12:00 Kaffe und Kuchen im Gemeindesaal, Gespräche mit Dorfbewohnern
13:30 Rückfahrt

Projektteam:
Darius Müller – Schloss Trebnitz
Dr. Beata Halicka – Universität Viadrina Frankfurt
Lenka Koprivova – Karlsuniversität Prag
Bogusław Mykietow – Gesellschaft der Regionalisten Mittlere Oder (Polen)
Zdzisław Mykietow – Gesellschaft der Regionalisten Mittlere Oder (Polen)
Igor Ivaniura – Agentur für Regionalentwicklung Zoloczin (Ukraine)
Christopher Lucht – Agentur Perspektive Europa

Projektpartner:
- Schloss Trebnitz Bildungs- und Begegnungsstätte e.V.
- Europa-Universität Viadrina Frankfurt / Oder – Lehrstuhl Geschichte Osteuropa
- Karlsuniversität Prag
- Gesellschaft der Regionalisten Mittere Oder / Stowarzyszenie Regionalistow Środkowe Nadodrze
- Diözesenarchiv Zielona Góra / Dr. Robert Kufel
- Agentur für Regionalentwicklung Zoloczin / Ukraine

Event: 25.05.2011 - 14:00 - 29.05.2011 - 13:30
Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.05.2011

Kommentare

Kozaki - Pyrzany

Das ist ja ein sehr schönes und interessantes Programm. Wir haben selbst einmal einen Film von Z. Kaczmarek ("Same stamtąd") gezeigt, der einen Besuch von Einwohnern des Dorfs Pyrzany in ihrer alten Heimat in der heutigen Ukraine (Kozaki) mit der Kamera begleitet hat.

Vielleicht komme ich am 29.5. zu dem Treffen in Pyrzany.

Kosaki Pyrzany

Das nächste Treffen findet statt vom 29.9-3.10.im Schloss Trebnitz. Gibt es den Film noch?
Kontakt:
lucht@perspektiveeuropa.de

Kozaki - Pyrzany

Nein, der Film ist bei uns leider nicht mehr vorhanden.