Beczka miodu i parę łyżek dziegciu

Piątkowa uchwała Bundestagu podsumowała dwie dekady pojednania polsko-niemieckiego i wskazała pola przyszłej współpracy. W Polsce z największym napięciem oczekiwano na ostateczny kształt zapisów o polskiej mniejszości w RFN.
Dobrze się stało, że ostateczny tekst dokumentu pomoże zniwelować dysproporcję między statusem mniejszości niemieckiej w Polsce a sytuacją niemieckiej Polonii.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,672049_Semka__Beczka_miodu_i_par...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.06.2011