Niemcy pomogą sfinansować naukę polskiego

Bartosz T. Wieliński: W niedzielę podpisano oświadczenie Polski i Niemiec w sprawie sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce i Polonii w Niemczech. Dlaczego Polska nie walczyła, by w dokumencie padła nazwa "mniejszość polska"Trzeba pamiętać, że Polacy w Niemczech to szersza kategoria niż Niemcy w Polsce. Za Odrą żyją potomkowie polskich emigrantów z XIX i XX w. Są ludzie, którzy zostali po wojnie, i emigranci z lat 70. i 80.
Tomasz Siemoniak: Nam chodziło o to, by pomóc wszystkim Polakom w Niemczech. Także tym, którzy wyjechali w tym roku. Gdyby w Niemczech miała powstać mniejszość polska ze sztywnymi historycznymi kryteriami przynależności, to co z dziećmi nowo przybyłych Polaków i nauką języka polskiego dla nich jako ojczystego? Uważamy za nasz sukces, że strona niemiecka przyjęła naszą szeroką formułę "obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,76842,9777928,Niemcy_pomoga_sfinansowac...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.06.2011