Czerwoni i brunatni nago

W latach 20. niemieccy komuniści i naziści stoczyli wojnę o duszę ruchu nudystów. Wygrali naziści, którzy włączyli „wolną kulturę ciała” do systemu III Rzeszy - pisze Piotr Semka w tygodniku "Uważam Rze". Wszystko zaczęło się od niemieckiego romantyzmu. Hasło powrotu do natury, pochwała dzikości, spontaniczności – wszystko to sprowokowało w paru krajach europejskich powstanie idei nudyzmu. Ale najsilniej nowy ruch rozkwitł w Niemczech, gdzie od końca XIX w. niemieccy zwolennicy kultu nagiego ciała stworzyli silny i dynamiczny ruch.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,685069-Nudyzm--Ruch-nudystow-w-N...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.07.2011