Jan Józef, nasz nauczyciel

Jan Józef Lipski, współtwórca polskiej opozycji demokratycznej, był człowiekiem wybitnym. Znakomitym krytykiem i historykiem literatury, eseistą i nauczycielem wartości demokracji, pluralizmu i tolerancji. Życiorys miał najpiękniejszy z możliwych: niepokorny krytyk totalitarnych ideologii faszystowskich i bolszewickich, żołnierz AK i powstaniec warszawski, działacz demokratyczny w epoce Października '56, redaktor i publicysta "Po Prostu", dusza Klubu Krzywego Koła.
Permanentny organizator pomocy dla więzionych i represjonowanych, członek Komitetu Obrony Robotników, działacz "Solidarności" legalnej i podziemnej, senator RP. Dzięki takim ludziom jak Jan Józef wielu z nas odczuwało dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Był bowiem wzorem polskiego patrioty - jego esej "Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy" pozostanie jednym z najważniejszych polskich tekstów XX wieku.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10263774,Jan_Jozef__nasz_nauczyci...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.09.2011