"Solidarność" broni krzyża

Związek wzywa do pomocy wszystkie partie. - "S" nigdy nie zaakceptuje ataku na krzyż zarówno w Sejmie, jak i w polskim życiu publicznym - ogłosiły władze związku.
"Krzyż to symbol polskości, ale również przynależności naszego kraju do świata chrześcijaństwa i kręgu kultury europejskiej. To znak, w obronie którego wielu Polaków poświęciło wolność, a często i życie. Pod Krzyżem schronienie znajdowała demokratyczna opozycja lat 80. Dziś wszyscy - również wrogowie Krzyża - korzystają z wywalczonych wówczas praw i wolności" - podkreśla "S".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10500009,_Solidarnosc__broni_krzy...
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.10.2011