Tyle kosztuje Kościół

Fundusz Kościelny kosztuje budżet 94 mln zł, 1 proc. z PIT mógłby uszczuplić dochody państwa nawet o 500 mln zł rocznie - pisze tygodnik Polityka, który przeanalizował ile państwo daje na Kościół.
- Fundusz Kościelny nie jest ani jedyną, ani nawet największą dotacją państwa na rzecz Kościoła. Polską specyfiką jest to, że państwo daje dużo i nawet nie chce policzyć ile: wydatki na ten cel zadekretowane są w różnych ustawach i poukrywane w budżetach MON, MEN, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, ZUS, a nawet w puli środków przeznaczonych na służbę zdrowia. W Ministerstwie Finansów zbiorczych danych nie ma - piszą w tygodniku Joanna Solska i Juliusz Ćwieluch.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10539374,Tyle_kosztuje_Kosciol.ht...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.10.2011