To początek europejskiej federacji

Paweł Wroński: Na ile poddanie się kontroli fiskalnej Unii jest oddaniem części suwerenności?
Aleksander Smolar: To oczywiste. To świadome samoograniczenie suwerenności państw członkowskich, by lepiej zarządzać wspólną suwerennością. To elementy federalizacji UE. Tyle że to scedowanie części suwerenności nie na rzecz innych państw, ale ponadpaństwowej wspólnoty, której jesteśmy członkiem.
Co więcej, to w interesie Polski. Załamanie się euro to nieuchronny cios w Polskę - poprzez dalsze pogorszenie koniunktury europejskiej, a więc i sytuacji gospodarczej naszego kraju.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,10792249,To_poczatek_europejskiej...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.12.2011