Potajemnie powiesili krzyż na prawosławnym cmentarzu

Konflikt o krzyż na prawosławnej nekropolii. Skradziono cmentarną bramę. Prawdopodobnie po to, aby zamontować na niej katolicki krucyfiks. - Nie rozumiem, po co ta wojna - dziwi się arcybiskup Abel, zwierzchnik prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.
Holeszów to mała wieś w gminie Hanna, między Włodawą a Terespolem. - Przed drugą wojną Holeszów w 99 procentach zamieszkiwali wyznawcy prawosławia. Wszystko się zmieniło po akcji Wisła i przesiedleniach prawosławnych na Ziemie Odzyskane. Mamy obecnie jedynie 25 parafian - opowiada ks. Mirosław Kochan, proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła, która istnieje od drugiej połowy XIX.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,10976262,Potajemnie_powiesili_krz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.01.2012