Pakt fiskalny - szczyty strefy euro czasem z Polską

Państwa spoza strefy euro, które podpiszą umowę fiskalną, będą dopraszane na szczyty euro co najmniej raz w roku - głosi najnowsza wersja tej umowy. To zaledwie częściowa odpowiedź na postulaty Polski.
"Pokładamy nadzieję w otwartej formule, która umożliwi krajom zainteresowanym wejściem do strefy euro udział w spotkaniach eurolandu bez prawa głosu w sprawie poszczególnych dokumentów, ale z możliwością przyczynienia się do zmian" - tłumaczył tę zasadę premier Donald Tusk w opublikowanym wczoraj wywiadzie dla "Corriere della Sera".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,11000099,Pakt_fiskalny__...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.01.2012