CBA ma ujawnić liczbę podsłuchów

Sąd administracyjny poparł Fundację Helsińską domagającą się dostępu do informacji o zakresie stosowania technik operacyjnych przez tajne służby. - Na gruncie zasad konstytucyjnych prawo dostępu do informacji jest jednym z najważniejszych praw w demokratycznym państwie i przez ten pryzmat należy oceniać wszelkie odmowy tego dostępu - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Waldemar Śledzik.
Tym samym WSA uchylił decyzję szefa CBA odmawiającą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przekazania danych statystycznych o stosowanych w latach 2006-2009 podsłuchach.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,11104037,CBA_ma_ujawnic_liczbe_po...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.02.2012