Trudno odtruć serca

Nadkomplet publiczności przybył 25 kwietnia do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach na spotkanie z władzami mającego swą siedzibę we Wrocławiu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, reprezentowanego przez dwóch wiceprezesów: Czesława Filipowskiego i Bolesława Dynowskiego. Uczestniczyli także m.in. miejscowi kombatanci, starosta gryfiński, burmistrz. Temat brzmiał: „Ludobójstwo ludności polskiej przez organizacje ukraińskich nacjonalistów i ich zbrojnego ramienia UPA na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1947”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-18&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.05.2012