Znów Dni Chojny w Hanowerze

W dniach 8-10 czerwca w hanowerskiej dzielnicy Wettbergen odbywały się kolejne Dni Chojny, organizowane przez działające tu Stowarzyszenie Wspierania Odbudowy Kościoła Mariackiego. Tworzą je dawni niemieccy mieszkańcy naszego miasta. Celem tych spotkań jest przybliżenie hanowerczykom historii Chojny i jej obecnej społeczności, a szczególnie zacieśnienie współpracy przy odbudowie kościoła Mariackiego. Jest to kontynuacja dzieła rozpoczętego przez zmarłego w 1997 r. inicjatora odbudowy - Günthera Kumkara z Hanoweru.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-26&temat=1...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.06.2012