Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta polski rząd o więzienia CIA.

Jak podała we wtorek monitorująca całą sprawę Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Trybunał zwrócił się m.in. o odpowiedź na pytanie, czy Saudyjczyk był przetrzymywany w tajnym więzieniu CIA na terenie Polski, a także czy istnieje przygotowany przez polską stronę dokument regulujący powstanie lub prowadzenie tajnego więzienia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12145097,Europejski_Trybunal_Praw...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.07.2012