Gruzińska dziennikarka ma rację - ośrodki dla uchodźców to więzienia

Utrudniony kontakt ze światem zewnętrznym, limitowane spacery, więzienny rozkład dnia. Na to nakładają się nieporozumienia językowe i kulturowe - wymienia Aleksandra Chrzanowska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, które działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją, przede wszystkim cudzoziemców.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,12748805,Gruzinska_dziennikarka_m...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.10.2012