Ciężar pamięci

To książka jest nie tylko o Niemcach, ale o wszystkich narodach, które mają kłopot z własną historią. Finaliści Nagrody im. Moczarskiego 2012. Dzieło Anny Wolff-Powęskiej to książka bardzo trudna do jednoznacznego gatunkowego sklasyfikowania - studium zarówno historyczne, jak socjologiczne i psychologiczne, bogate faktograficznie i stanowiące ważny impuls dla refleksji moralnej. Trudnością osobistą dla mnie przy jej lekturze była moja własna biografia - byłego więźnia Auschwitz w latach 1940-41, czynnego uczestnika konspiracji przeciwniemieckiej w okupowanej Polsce i Powstania Warszawskiego, jednego z tych, którzy wcześnie zrozumieli, jak ważny jest człowiek, każdy człowiek:...

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/magazyn/1,128600,12740404,Ciezar_pamieci....
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.10.2012