O przesiedleniach dykutowano w Międzyrzeczu

W międzyrzeckie muzeum było miejscem dyskusji związanej z przesiedleniami po II wojnie światowej. Pełny tytuł konferencji historyczno-naukowej brzmiał „Ucieczka, przesiedlenie, nowe osadnictwo”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.zachod.pl/2012/11/o-przesiedleniach-dyskutowano-w...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2012