PiS upomina się o polską mniejszość

Medialna burza po wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkania z wyborcami w Opolu. Propozycja PiS, by mniejszość niemiecka w Polsce cieszyła się takimi samymi przywilejami, jakie przypadają mniejszości polskiej w Niemczech, wywołała kontrowersje. Taki postulat PiS zamierza wprowadzić w życie po wygranych wyborach.
Według Kaczyńskiego po 1989 r. polscy politycy nadali daleko idące uprawnienia mniejszościom narodowym, nie dbając o to, by podobne uprawnienia otrzymali Polacy w krajach sąsiednich. Niemcy mają niezwykle bogate przywileje, zaś Polakom w Niemczech odmawia się nie tylko prawa do bycia mniejszością, ale nie realizuje się i tego, co zostało zapisane w traktacie polsko-niemieckim.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/738666,959693-PiS-upomina-sie-o-pol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 10.12.2012