Pierwszy krok zrobiony

Na spotkaniu 17 grudnia w sprawie ratowania zabytkowych murów miejskich Chojny burmistrz Adam Fedorowicz potwierdził, że w projekcie przyszłorocznego budżetu gminy zarezerwowano na ten cel 100 tys. zł. W tej chwili firma Konsart (zajmująca się konserwacją zabytków) przygotowuje harmonogram, z którego będzie wynikać, na co w pierwszej kolejności pójdą te pieniądze. Przedstawiono aktualne wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków.
W spotkaniu uczestniczyły wszystkie najważniejsze osoby z władz gminy: obaj burmistrzowie, przewodniczący Rady Miejskiej, sekretarz gminy, urzędnicy, wielu radnych. Nie było sporu, czy mury należy w ogóle odbudowywać. Podkreślano, że to spotkanie jest pierwszym od wielu lat krokiem w stronę ratowania tego cennego zabytku, na który składają się też piękne baszty i bramy. Postępujące zniszczenia wskutek braku konserwacji widoczne są także na nich, w tym i na na dumie Chojny - uchodzącej za najpiękniejszą w swoim rodzaju w Polsce gotyckiej Bramie Świeckiej. Ona też się rozsypuje!
W następnym numerze przedstawimy więcej szczegółów o spotkaniu.

Budżet gminy na 2013 rok zostanie uchwalony 28 grudnia. Planowane dochody wynoszą 46,846 mln zł, a wydatki 50,231 mln.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=12-51&temat=0...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.12.2012