Polacy studiują za granicą, by doświadczyć szoku

Europa to za mało. Studenci UJ wyjeżdżają do Peru, na SGH modny jest Singapur, a z UAM jeździ się na Tajwan. Studencka wymiana finansowana jest z programów Erasmus Mundus, czasami z pieniędzy rządów, których kraje student odwiedza. Pewną kwotę dorzucić może rektor lub dziekan, student musi być jednak przygotowany na wydanie własnych pieniędzy. Wyjazd w ramach Mundusa może go kosztować nawet 40 tys. zł rocznie - tyle trzeba wydać na utrzymanie, dopłacić do czesnego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,13061885,Polacy_studiuja_za_grani...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.12.2012