Parlamentarzyści w obronie Kulic

Piętnastu parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej skierowało list otwarty do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwarda Włodarczyka. Wyrażają w nim rozczarowanie, że uczelnia postanowiła sprzedać dworek w Kulicach pod Nowogardem i apelują o wycofanie się z tej decyzji. W dworku, który uniwersytet otrzymał dziesięć lat temu za darmo, działało od 1995 roku centrum spotkań polsko-niemieckich i europejskich, prowadzone przez Akademię Europejską Kulice-Kuelz.

Do 1945 roku Kulice były jedną z pomorskich siedzib roku Bismarcków. Po 1990 roku zrujnowany pałacyk w Kulicach został odbudowany przez Fundację Europea Pomerania, zarejestrowaną w Polsce przez Philippa von Bismarcka, i przeznaczony na ośrodek edukacyjny i centrum spotkań polsko-niemieckich. Od 1995 roku działała w nim Akademia Kulice-Kuelz, prowadzona przez Lisawetę von Zitzewitz. W 2002 roku Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała pałacyk Uniwersytetowi Szczecińskiemu. Akademia zachowała w nim swoją siedzibę. Uczelnia zgodziła się nie sprzedawać pałacyku przez przez dziesięć lat. Gdy termin minął, podjęła decyzję o sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi około 5 mln zł.

O sprawie sprzedaży pałacyku pisaliśmy od grudnia ubiegłego roku wielokrotnie. Odbiła się ona dużym echem zwłaszcza wśród osób, zaangażowanych we współpracę polsko-niemiecką na Pomorzu. Było też kilka publikacji w mediach po obu stronach granicy. Uczelnia nie odstąpiła od zamiaru sprzedaży, mimo że ofertę przejęcia pałacyku złożył marszałek województwa.
Reklama

Parlamentarzyści piszą, że decyzję władz US przejęli z dużym rozczarowaniem. Podkreślają, że centrum w Kulicach „na stałe wpisało się w świadomość osób, którym bliskie są idee współpracy, tolerancji oraz walki ze stereotypami we współpracy polsko-niemieckiej”. Wyrażają zdziwienie tym większe, że - jak podkreślają - „samorząd województwa zachodniopomorskiego (...) złożył na ręce Rektora ofertę pomocy w znalezieniu formuły na dalszą działalność w Kulicach”.

Kończąc list wyrażają nadzieję, „że Rektor i senat uczelni będą skłonni jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję i że nie jest ona ostateczna”. Deklarują jednocześnie pomoc i wsparcie dla US, „jeśli okazałoby się, że jest wola dalszego rozwijania działalności naukowo-szkoleniowej w obiekcie w Kulicach”.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.03.2013