Nowe rozdanie - nowe pieniądze

W Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w czwartek marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami naszego powiatu. Mówił o nowej puli funduszy europejskich na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasze województwo dostanie ponad 7 miliardów złotych. - To dużo, ale po przełożeniu do konkretnych szufladek okazuje się, że w każdej jest za mało. Poza tym gminy mają problemy z wkładem własnym - powiedział marszałek. - Te pieniądze mamy inwestować, a nie przejeść - zaznaczył. Nowe przedsięwzięcia realizowane będą jeszcze dwa lata po nominalnym terminie, a więc - jak stwierdził Geblewicz - do 2022 roku mają one zmienić naszą rzeczywistość.

Wśród wiodących inwestycji marszałek wymienił modernizację dróg wojewódzkich i zakup szynobusów. Przy dofinansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw priorytetem będą podnoszące konkurencyjność innowacje gospodarcze i branża odnawialnych źródeł energii. Geblewicz zauważył, że już teraz, bez żadnego wsparcia unijnego, nasze województwo jest krajowym liderem w elektrowniach wiatrowych.
Wciąż jeszcze trwa faza konsultacji co do przeznaczenia nowych funduszy.

Pół godziny wcześniej w UMiG w Gryfinie marszałek podpisał trzy umowy na dofinansowanie (jeszcze z pieniędzy z poprzedniej puli) inwestycji na naszym terenie. Pierwsza to przebudowa w gminie Banie odcinka długości 1,19 km drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze Swobnicy w kierunku - Piaski Las. Koszt wynosi 861 tys. zł, a dofinansowanie 250 tys., czyli 29 proc. Drugie przedsięwzięcie to remont drogi gminnej (dojazdowej do gruntów rolnych) z chojeńskiego Lotniska do Kalisk i Godkowa. Ten odcinek ma 2,930 km. Koszt: 1,269 mln, dofinansowanie 460 tys. (36 proc.). Trzecia umowa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, obejmuje tworzenie sieci punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu (tzw. hot spotów) na terenie Gryfina. Realizacja ma się zakończyć pod koniec lipca. Wsparcie wynosi ok. 300 tys. zł.
Umowy podpisali: wójt Bań Teresa Sadowska oraz burmistrzowie - Chojny: Adam Fedorowicz i Gryfina: Henryk Piłat.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=14-08&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.03.2014