Ostatnie wycieczki busowe w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj”

Przy ruinach wieży ciśnień Falkensteina w Słubicach

W sobotę i niedzielę w ramach projektu „Jutro zaczęło się wczoraj” odbyły się dwie ostatnie wycieczki busowe do miejsc o walorach historyczno-przyrodniczych na terenie gmin Słubice i Cybinka.

Pierwszego dnia uczestnicy wycieczek odwiedzili m.in. Muzeum Polesia i Białkowa, Muzeum Bociana Białego w Kłopocie, ruiny miejscowego mostu, pozostałości dawnych papierni w Koziczynie i Prochowcu, przedwojenny cmentarz w Prochowcu, teren dawnego obozu karnej pracy wychowawczej "Oderblick" w Świecku, a na koniec rozpalili ognisko przy świetlicy wiejskiej w Rybocicach.

Drugiego dnia była natomiast doskonała okazja posłuchać o historii cmentarza żydowskiego w Słubicach, reliktach miejscowego lotniska wojskowego "Fliegerhorst", polu bitwy pod Kunowicami, o stadionie w Słubicach, ruinach wieży Kleista i genezie powstania Nowego Lubusza.

Projekt „Jutro zaczęło się wczoraj” realizowany jest w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum pełni rolę lidera projektu, natomiast do grona partnerów należą Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince, Biblioteka Publiczna w Cybince, Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, Stowarzyszenie Kobiet w Rybocicach "Gospodynie", Towarzystwo Miłośników Polesia i Białkowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Świecka oraz Roland Semik społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego.

Patroni honorowi: Gmina Cybinka, Gmina Słubice.
Patroni medialni: Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Słubicki Portal Informacyjny - Slubice24.pl, TV HTS, Przekrój Lokalny oraz Pogranicze Lubuskie.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.05.2015