Pieniądze na remont dachu

Fundacja Odbudowy Kościoła Mariackiego w Chojnie otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie 800 tys. zł na remont dachu tego monumentalnego zabytku. Wniosek złożono jeszcze w ub. roku. Konieczny wkład własny w wysokości ok. 200 tys. zł zostanie pokryty przez rząd niemiecki. Cała suma blisko 1 mln zł wystarczy na remont jednej trzeciej powierzchni zniszczonego dachu. Wnioski o dalsze dotacje fundacja zamierza składać w kolejnych latach.

Prowadzone były też starania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Do tego konieczne jest posiadanie partnera zagranicznego. Było nim miasto Joachimsthal, które szuka środków na remont zabytkowego kościoła u siebie. Jednak partner wycofał się wskutek problemów ze znalezieniem środków na wkład własny.

Przypomnijmy, że prowadzona od ponad ćwierćwiecza dotychczasowa rewitalizacja kościoła Mariackiego finansowana była przede wszystkim ze środków rządu RFN i funduszy unijnych. Jednak dachówka na zrekonstruowanym kilkanaście lat temu dachu okazała się wadliwa i zaczęła odpadać.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=16-10&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.03.2016