Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego Liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik – monografia pod red. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej

okładka poprawiona Carl Loewe.jpg

Nakładem toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się właśnie monografia wieloautorska pod red. prof. Sylwii Burnickiej – Kalischewskiej „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego Liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik”. Publikacja stanowi zbiór referatów zaprezentowanych przez muzyczne autorytety z Uniwersytetu w Greifswaldzie, Instytutu Händla w Halle, Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei, Akademii Muzycznej w Łodzi, Międzynarodowego Towarzystwa im. Carla Loewego w Lübejün, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki w Szczecinie podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego Liryka wokalna” zorganizowanej przez Akademię Sztuki w listopadzie 2015 roku.
Publikacja została sfinansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego
Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.

• Data wydania: 2017
• Strony: 338
• ISBN: 978-83-8019-797-8

Publikacja jest dwujęzyczna: PL, D

Autorzy artykułów:
dr Maria Behrendt, ad. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Sylwia Burnicka - Kalischewska, prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Ewa Filipowicz - Kosińska, prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie
Friederike Meinel, as. Akademii Sztuki w Szczecinie
prof. Ulrich Messthaler, Schola Cantorum Basiliensis, Basel
dr Konstanze Musketa, Stiftung Händelhaus Halle
Eckehard Ochs, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald
Andreas Porsche, Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft Löbejün
Prof. dr hab. Walther Werbeck, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.akademiasztuki.eu/WEM/Artykul/szczecinski-kompozy...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.11.2017