Czy w Polsce obudziło się społeczeństwo obywatelskie?

Społeczeństwo odsunęło od władzy PiS, który niszczył standardy demokratyczne. Ale wcześniej akceptowało idee rządów silnej ręki, niszczenie demokratycznych standardów i instytucji

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetawyborcza.pl/1,75478,4709201.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.11.2007