Czy Kościół niemiecki poparł Erikę Steinbach?

Fakt, że wiele mediów w Polsce ogłosiło depeszę, iż Kościół niemiecki poparł Steinbach, świadczy nie tylko o nieznajomości realiów, ale także o wyczuleniu polskich dziennikarzy na nazwisko przewodniczącej Związku Wypędzonych.

Czy Kościół w Niemczech rzeczywiście poparł Erikę Steinbach na stanowisko członka Rady Nadzorczej Centrum przeciwko Wypędzeniom? Zacznijmy od tego, że Kościół Katolicki, także w Niemczech zachowuje się zawsze dość powściągliwie w kwestiach politycznych, i ani nie popierał, ani też nie krytykował Eriki Steinbach czy jej zamiarów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/31,0,22489,czy_kosciol_niemiecki_pop...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.03.2009