W zaklętym kręgu

W polsko-niemieckim kalendarzu wypada wkrótce wiele rocznic, które powinny skłaniać do szukania form wspólnej pamięci o przeszłości. Tymczasem okazuje się, że nasze relacje obciążają neurozy i złe emocje. Konieczny jest wreszcie dialog, zamiast dwóch monologów.

Rok 2009 jest w Niemczech rokiem wyborczym: kalendarz polityczny przewiduje wybory prezydenta kraju, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory do Bundestagu, a także do parlamentów krajowych w czterech landach.

Ale rok 2009 jest także rokiem pamięci, rokiem rocznic. 20 lat mija od pokojowej rewolucji w Europie Środkowej, dla której decydującymi impulsami była Solidarność, Okrągły Stół w Warszawie i pierwsze na wpół wolne wybory 4 czerwca 1989 r., co umożliwiło upadek „żelaznej kurtyny”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/31,0,22935,wzakletym_kregu,artykul.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.03.2009