,,Multikulti” w Trzebiatowie

Pomorze Zachodnie to swoista mozaika kulturowa i narodowościowa. Stwierdzenie może i banalne, powtarzane po wielokroć, jednak niestety nie przez wszystkich należycie rozumiane, zwłaszcza przez młodsze pokolenia (choć i starsi mieliby problem z jego wyjaśnieniem). A przecież wielokulturowość to nasze bogactwo, pełna rozmaitych kruszców skarbnica, z której powinniśmy czerpać i ją promować. A bywa z tym rożnie. Dlatego tym cenniejsze są wszelkie inicjatywy podejmowane, by przybliżyć współczesnym Pomorzanom, jak i turystom, multikulturowy charakter naszego regionu.

Po naukę do Trzebiatowa

Jest on niezwykle wyraźny i czytelny np. w Trzebiatowie, w którym żyją obok siebie przedstawiciele różnych mniejszości i wyznawcy różnych religii. Dostrzegł to m.in. dr hab. Janusz Mieczkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego zajmujący się problematyką mniejszości narodowych na Pomorzu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=19862
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.04.2009