Czy mogło być inaczej?

W ciągu minionych 20 lat w Polsce dokonał się skok cywilizacyjny. Ale w codziennych dyskusjach zwykle skupiamy się na tym, co się nie udało albo co można było zrobić lepiej. O tym debatują: JERZY OSIATYŃSKI (w rządzie Mazowieckiego minister, szef Centralnego Urzędu Planowania) i WALDEMAR KUCZYŃSKI (szef doradców premiera Mazowieckiego, a następnie minister przekształceń własnościowych).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,25741,czy_moglo_byc_inaczej,art...
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.04.2009