Tajemnice jeziora

Historycy twierdzą, że Resko kryje w sobie wiele niewyjaśnionych tajemnic II wojny światowej.

- Opowieści miejscowej ludności, relacje świadków oraz dokumenty świadczą o tym, że na dnie tego jeziora może spoczywać nawet kilka lotniczych wraków – mówią muzealnicy. - W latach 80. próbę przebadania jeziora podjęła polsko-radziecka ekspedycja szukająca tu sławnej „Bursztynowej Komnaty”. Podczas poszukiwań natrafiono na wrak samolotu, którego szczątki obecnie eksponowane są w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Niedoskonałości sprzętowe uniemożliwiły wówczas polsko-radzieckiej ekspedycji dokładne zbadanie jeziora.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=20931
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.05.2009