Media przemówią głosem Gowina?

Niemożliwe okazało się możliwe. W nowej ustawie medialnej Sejm uznał, że zadaniem mediów publicznych jest "wspieranie wartości chrześcijańskich". A przecież obowiązująca ustawa o RTV już gwarantuje, że mają one "respektować chrześcijański system wartości".
Ale respektowanie, poszanowanie - to zapis miękki, przy tym opatrzony dopiskiem o "uniwersalnych zasadach etyki".
Wspieranie to co innego. Oznacza obowiązek głoszenia, przekonywania do jednego światopoglądu. Jak to pogodzić z definicją misji publicznej z ustawy o RTV - "pluralizm, bezstronność, wyważenie i niezależność zróżnicowanych programów"? I z tym, że mają one sprzyjać "swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej"?

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,86116,6758905,Media_przemowia_glosem_Go...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.06.2009