Marek Edelman - Teksty

Niezwykła jest rola, jaką w historii Polski odgrywał i odgrywa Marek Edelman. Występuje w niej jako przywódca powstania w Getcie Warszawskim, jako wybitny lekarz kardiolog, który niejednemu uratował życie, jako strażnik pilnujący pamięci o zabitych i pomordowanych. Jego nazwisko pojawia się w dziejach polskiej opozycji antykomunistycznej. Wszystkie te opisy są prawdziwe, ale nie wyczerpują całej złożoności jego działań i historii.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/8,76842,6518640.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.10.2009