Berlin 1989: rewolucja misiów Haribo

Zdecydowana większość mieszkańców byłej NRD czuje się dziś obywatelami zjednoczonych Niemiec. Ale też zdecydowana większość uważa, że dla mieszkańców zachodnich landów są obcy.
Nieoczekiwane skutki enerdowskiej aksamitnej rewolucji - obalenie 9 listopada 1989 r. muru berlińskiego i rok później zjednoczenie Niemiec - każą zapytać o źródła i specyfikę upadku NRD oraz miejsce tego wydarzenia w dziejach Niemiec i Europy.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97738,7230642,Berlin_1989__rewolucja_mi...
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.11.2009