Krzyżowa? Ważne, ale czysto symboliczne spotkanie

Spotkanie Helmuta Kohla i Tadeusza Mazowieckiego 20 lat temu w Krzyżowej było czysto symboliczne. Przez następne miesiące kanclerz Niemiec uchylał się przecież od uznania granicy polsko-niemieckiej, a w NRD i w Polsce stacjonowały wojska radzieckie, które ją gwarantowały. Dobrosąsiedzkie stosunki między Polską i Niemcami zaczęły się o wiele później.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7254717,Krzyzowa__Wa...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.11.2009