Lepsze życie w podłych czasach. Freya von Moltke, 1911-2010

"Jak to dobrze, że Krzyżowa jest dziś polska. Chroni ją to przed grożącą jej niemiecką ciasnotą i czyni miejscem europejskim" - to zdanie Freya von Moltke wypowiedziała na początku lat 90., gdy po raz pierwszy zastanawiano się w polsko-niemieckim gronie nad koncepcją przyszłych międzynarodowych spotkań młodzieży w Nowej Krzyżowej.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75515,7425539,Lepsze_zycie_w_podlych_cz...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.01.2010