Nadludzie z powiatów

Byli doktorami prawa, szanowanymi urzędnikami. Gdy zostali kadrą administracji w okupowanej Polsce, rządzili jak tyrani. Po wojnie robili kariery w Niemczech Zachodnich.
Jesienią 1939 r., gdy zakończyły się działania wojenne, Hitler powołał do życia twór zawieszony w prawnej próżni: Generalne Gubernatorstwo, szefem jego administracji mianując Hansa Franka.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,39607,nadludzie_z_powiatow,arty...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.01.2010