Podwójne życie Petera G.

Peter Grubbe był postacią czcigodną. Szanowanypublicysta, guru młodych dziennikarzy. Aż wybuchła bomba.
Pisać zaczął wkrótce po wojnie. Jego teksty ukazywały się w wiodących dziennikach i w tygodniku „Die Zeit”, piśmie liberalno-lewicowej inteligencji z Niemiec Zachodnich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,39605,podwojne_zycie_petera_g,a...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.01.2010