Auschwitz w oczach respondentów

Najnowsze badania pokazują, że w porównaniu do lat poprzednich znajomość istotnych faktów z historii Auschwitz wzrosła.
II wojna światowa kojarzy się Polakom najczęściej z ludzką tragedią i śmiercią. Tego typu odpowiedzi na pytanie otwarte (pozostawiające swobodę odpowiedzi) podało 16 proc. respondentów sondażu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,40089,auschwitz_w_oczach_respon...
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.01.2010