Przywódcy przed sądem

Osądzanie dyktatury w NRD zaczęło się w 1989 r., zanim niemcy się zjednoczyły. Choć w kolejnych latach – w wyniku 65 tys. śledztw przeciw stu tysiącom podejrzanych – za kraty trafiło tylko kilkaset osób, zgromadzono ogromny materiał dokumentujący bezprawie systemu.
3 października 1990 r. – w dniu zjednoczenia Niemiec – w berlińskiej prokuraturze powołano specjalną komórkę: ­„Arbeitsgruppe Regierungskriminalität”, „Grupę roboczą ds. przestępczości na szczeblu rządowym”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://tygodnik.onet.pl/35,0,40488,przywodcy_przed_sadem,art...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.01.2010