Co będzie w Krajniku?

Jak już informowaliśmy, w nieczynnej szkole w Krajniku Górnym (gm. Chojna) ma niebawem powstać - jak to określa Urząd Miejski - ośrodek kształcenia i spotkań jako efekt polsko-niemieckiego projektu w ramach Interreg IV A. Od trzech lat partnerem gminy Chojna jest organizacja EJF Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk z siedzibą w Berlinie. Od ponad stu lat, kierując się chrześcijańską miłością bliźniego, zajmuje się opieką nad dziećmi, młodzieżą, rodzinami, niepełnosprawnymi, seniorami itp. Prowadzi własne centra konferencyjne i pensjonaty, np. w położonym niedaleko Schwedt Gross Pinnow, gdzie często przyjeżdża na różne imprezy nasza młodzież. W 2004 r. EJF stworzyło jednostkę pomocniczą - polsko-niemiecką Europejską Fundację na rzecz Osób Potrzebujących (EFOP) z siedzibą w Gorzowie. Przewodniczącym rady nadzorczej jest wiceburmistrz Chojny Wojciech Długoborski. 18 marca fundacja obchodziła 6-lecie istnienia i w Chojnie zorganizowano wspólne posiedzenie zarządu i rady fundacji. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przewodniczący zarządu dr Andreas Eckhoff i burmistrz Adam Fedorowicz oraz członkinie EFOP z Gorzowa i Ruszkowa: E. Petz i J. Kawalkowska. Wcześniej goście odwiedzili budynek dawnej szkoły w Krajniku Grn. i Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-12&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 23.03.2010