Piękna mała historia

Bez partyjnego namaszczenia i finansowego zaplecza, często wbrew nawykom myślowym mieszkańców - tak zaczynali 20 lat temu lokalni budziciele pamięci. Uruchomili lawinę.
Zbigniewa Czarnucha, pedagoga i historyka z Witnicy, miasteczka między Kostrzynem a Gorzowem Wielkopolskim, zaintrygowały wyzierające z każdego kąta przedmioty pozostawione po II wojnie przez Niemców. Stworzył w Witnicy Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji pokazujący m.in. lokalną historię. Do parku należy "Rozstrzelane drzewo" z tablicami nazw miejscowości po polsku, niemiecku i rosyjsku - przypominają one ludzi, którzy w 1945 r. zginęli w walkach o miasteczko, musieli je opuścić lub przybyli tu z odległego wschodu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,7706687,Piekna_mala_historia.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.03.2010