Dyskusja regionalistów zakończyła się wierszem

Gubińskie Towarzystwo Kultury, obok Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, odgrywa ważną rolę w popularyzacji dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-niemieckim. I ocalaniu historycznych śladów od zapomnienia. Właśnie członkowie towarzystwa ocenili swoją aktywność.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100...
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.04.2010